Peter Gregor photo 1

Peter Gregor

27. 2. 1944
Prešov
—  11. 3. 2014
Bratislava
Žáner:
dráma, poézia, próza, rozhlasová tvorba, iné

Napísali o autorovi

Gregor je priam fanaticky posadnutý tzv. poslednými vecami človeka a ak sa to tiahne cez všetky štyri knižky, nemôže to byť len odraz literárnych inšpirácií, ale skutočného pocitu.

Jozef Bžoch

Ak vnímame Gregorovu poéziu komplexne, zisťujeme, že je pre ňu typické prelínanie sa motívov zo zbierky do zbierky. Stáva sa dokonca, že zdanlivo vedľajší motív z jednej zbierky sa stane dominujúcim motívom v nasledujúcej. Napríklad motív delty sa vyskytuje už v pásme Rozhovor a v obsahovo podobnom význame sa objaví nielen v básni nasledujúcej zbierky, ale stane sa aj symbolom myšlienkovej orientácie celej knižky, ktorej dá dokonca názov. K dešifrovaniu tohto symbolu však čitateľ dospeje až po prečítaní jednotlivých básní zbierky.

Ladislav Čúzy