Peter Gregor photo 1

Peter Gregor

27. 2. 1944
Prešov
—  11. 3. 2014
Bratislava
Žáner:
dráma, poézia, próza, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

MACSOVSZKY, Peter (píše): Príbeh o malej slobode a veľkej rozkoši. (Peter Gregor: Utrpenie Mikuláša Horna). (Záložka). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 6, s. 92 – 94.

ČOMAJ, Ján: Chvíľa so sklonenou hlavou (S kým sme sa vlani naveky rozlúčili...). In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 9.

PETRÍK, Vladimír: Kniha rozhovorov už ako testament. (Peter Gregor: Poznáš ten príbeh). In: Pravda-Víkend, roč. XXIV., 16. – 17. 8. 2014, č. 189, s. 30.

GRUPAČ, Marián: Koniec stávok páni!... (Odišiel Peter Gregor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 139 – 140.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIII.

KENDA, Milan: Kniha demýtizujúceho aforistu (Peter Gregor: Etudy alebo Malá prechádzka veľkým lunaparkom). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 27. 10. 2010, č. 22, s.  5.

KENDA, Milan: Zbierka bohémskeho aforistu. In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 3. 2009, č. 5, s. 5.

ŠAH: Peter Gregor  – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 158 – 159.

VRBICKÁ, Eva: Osamelý bežec na zaľudnenej trati. Zhovárame sa s básnikom, prozaikom a dramatikom Petrom Gregorom. In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 166 – 171.

HOCHEL, Igor. Dotyky, sondy, postoje, Nitra 2003, s. 42 – 48.

BARANOVÁ, Barbora: Budem slobodný, lebo nebudem (Peter Gregor: Denník nebožtíka). In: Knižná revue, roč. XII, 9. 1. 2002, č. 1, s. 5.

LITVÁK, Ján: Učeň myšlienky. (Rozhovor so spisovateľom Petrom Gregorom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 43 –  47.

SVETOŇ, Ľuboš: Skalpelom až na kosť. Peter Gregor: Smrť v Aténach. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 119 – 120.

FLORIÁNOVÁ, Anna: Čo zomiera posledné? Peter Gregor: Smrť v Aténach. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 268 – 269.

BŽOCH, Jozef.: Smrť ako téma i schéma. In: Sme, roč. VI, 12. 2001, s. 8.

ŠPAČEK, Jozef: Pokus o prózu. Peter Gregor: Denník nebožtíka. (Recenzia). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 5 – 6, 93 – 95.

ŠAH: Pripomíname si. Peter Gregor. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 158.

BŽOCH, Jozef.: Pohyb v kruhu. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.