Peter Hajdúk

8. 8. 1929
Bratislava
Pseudonym:
László Orosz
Žáner:
dráma, próza
Vlastné meno:
Oleg Logvinov
Obč. m. Oleg Logvinov. Pôvodným zamestnaním právnik, dôstojník Čs. armády. Autor zväčša nenáročných dobrodružných próz s výraznou ideologickou angažovanosťou. Autor románu Kolotoč (1964), noviel Mustafa (1968) a Nie sme z rodu bohatierov (1973), trilógie Ostrov (1977), Ostrov v bouři (1980) a Úsvit nad ostrovom (1981), ktorá vyšla najprv po česky a až jej tretia časť – Úsvit nad ostrovom aj po slovensky (1985). Dlhodobo spolupracoval s vydavateľstvom Naše vojsko, ktoré vydavalo jeho tvorbu v českých prekladoch i po slovensky, tam vyšli aj prózy… Čítať ďalej