Peter Holka photo 1

Peter Holka

22. 8. 1950
Považská Bystrica
Žáner:
pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Komplexná charakteristika

Peter Holka knižne debutoval v roku 1983 novelou Ústie riečok, v ktorej zachytil problémy okolo výstavby vodnej nádrže. Názory mladého novinára a jeho priateľky konfrontoval s názormi starousadlíkov, ktorí sa museli vzdať svojich domovov. Základnou charakteristikou Holkovej prózy je hutné, neustále gradujúce rozprávačstvo, dynamická fabula a dejovo príťažlivý príbeh. Ako profesionálny novinár má zmysel pre skratku, charakteristický detail a znalosť mnohých atraktívnych prostredí. Jeho prvé knihy očarili najmä mládež, oslovili ju svojou úprimnosťou a nekonformným pohľadom na stretnutie otcov a synov s ich rozdielnymi hodnotovými systémami. Nasledujúca kniha noviel Škára (do trinástej komnaty) a najmä román Neha znamenajú kvalitatívny a tematický posun v Holkovej tvorbe. Sú to knihy o láske: hravej i tragickej, mileneckej i manželskej, hriešnej i posvätnej. Sú autentickým dokumentom o citovom i myšlienkovom vyzrievaní jednej generácie, pre ktorú bola erotika a ľudská intimita tabuizovanou témou. Otvorený, citlivý spôsob, akým Holka hovorí o láske v románe Neha (tragickom príbehu muža, ktorému pri autonehode zahynie žena a zostane sám so synom), vzbudil veľký kritický i čitateľský ohlas. Peter Holka ale ďalej buduje svoj svet príťažlivého príbehu. Svedčia o tom aj romány Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšeniceSmrť, na ktorú sa čakalo. Časť svojej tvorby adresoval aj mládeži – často prezentovanej cez obrazy drsnej reality, v akej sa naša mládež pohybuje. Svoje príbehy autor neidealizuje, hovorí celkom na rovinu, s naturalistickou drsnosťou poukazuje na okolnosti a vlastnosti, ktoré často krivia charakter mladých ľudí, no súčasne jeho novely vyzývajú mladých ľudí, aby sa nevzdávali svojich skrytých túžob, seba samého a aby o ne bojovali (novely Prekážkár v džínsachNormálny cvok).

Anton Baláž