Peter Holka photo 1

Peter Holka

22. 8. 1950
Považská Bystrica
Žáner:
pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Próza: Cena Ladislava Ťažkého (Peter Holka: Súhvezdie tety July). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 11.

ŠAH: Pripomíname si v auguste (Peter Holka – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 314 – 315.

BODACZ, Bohuš: Peter Holka: Súhvezdie Tety July (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 262 – 263.

ŠPAČEK, Jozef: Na príbehu záleží (Peter Holka: Súhvezdie Tety July). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 10. 2019, č. 37 – 38, s. 18.

BODACZ, Bohuš – HOLKA, Peter: Písanie je pre mňa spôsob bytia (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 34 – 40.

ŠPAČEK, Jozef: Pramene sú hlboko (Peter Holka: Ohyb rieky). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 21.

BODACZ, Bohuš: Peter Holka: Ohyb rieky (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 272 – 274.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 102.

ČÚZY, Ladislav: Depresívny román bez posolstva (Konfrontácie na knihu Peter Holka: Ohyb rieky). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 47 – 49.

GUZMICKÁ, Hana: Tri podoby lásky (Konfrontácie na knihu Peter Holka: Ohyb rieky). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 45 – 47.

hd: Kniha Plavba v rieke života. In: Pravda, 11: 6. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/472631-kniha-plavba-v-rieke-zivota/

ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139.

BODACZ, Bohuš: Peter Holka: Láska prebýva na Kilimandžáre. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 124.

r-m- – HOLKA, Peter: Nie je to tak! (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 7.

SVETOŇ, Ľuboš: Znalec snov (Láska prebýva na Kilimandžáre). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 7.

Autor neuved.: Láska prebýva na Kilimandžáre (O autorovi a prezentácii publikácie vo Vydavateľstve Ikar + úryvok z knihy). In: Knižná revue, roč. XXV, 17. 6. 2015, č. 12, s. 7.

NAGY, Dado: Keď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

ŠAH: Pripomíname si v auguste. Peter Holka – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 319 – 320.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 12.

BODACZ, Bohuš: Peter Holka: Pokušenie (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 129, 2013, č. 10, s. 115 – 117.

PRIBYLINCOVÁ, Barbara B.: Pokušenie (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 3. 4. 2013, č. 7, s. 4 – 5.

-rm- – HOLKA, Peter: Večná inšpirácia... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 2. 2013, č. 4, s. 6.

BELKOVÁ, Zuzana – HOLKA, Peter: Príťažlivá intimita (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 22 – 23.

Autor neuved.: Pokušenie. Nový román spisovateľa Petra Holku... (o autorovi + ukážka z románu). In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 2. 2013, č. 4, s. 6.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ženský princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. VI.

GRMANOVÁ, Martina: Scenár pre Demi (Peter Holka: Môj život s Demi Moore). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 5.

Autor neuved.: Každá novela Petra Holku (1950) je témou i spracovaním iná. ... (Peter Holka: Môj život s Demi Moore). In: Knižná revue, roč. XX, 12. 5. 2010, č. 10, s. 4.

FERUSOVÁ, Zuzana: Pornoromán, schovávajúci sa za anjelské krídla (Peter Holka: Modrý anjel). Recenzia. In: RAK, roč. XIV, 2009, č. 2, s. 48 – 49.

STANISLAVOVÁ, Z.: Peter Holka. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BODACZ, Bohuš: Nočný motýľ lásky. Peter Holka: Modrý anjel. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 130 – 133.

BANČEJ, Maroš M. – HOLKA, Peter: Modrý anjel neodletel (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 21. 11. 2007, č. 24. s. 12.

KOPČOVÁ, Jana: Peter Holka: Modrý anjel. In: Knižná revue, roč. XVII, 10. 10. 2007, č. 21, s. 1.

SOUČKOVÁ, Marta: Čo zostalo z Bielych nocí. Peter Holka: Biele noci, čierne dni. (Recenzia). In: RAK, roč. XI, 2006, č. 12, s. 47 – 50.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

BODACZ, B.: Muž na sklonku dňa, chlapec na začiatku lásky. Peter Holka: Biele noci, čierne dni. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 133 – 135.

ŠAH: Peter Holka – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 318.

ŠIMONOVÁ, B.: Peter Holka. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HALVONÍK, Alexander: Peter Holka: Prekliatie (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 151 – 153.

HALVONÍK, Alexander: Peter Holka: Neha (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 150 – 151.

HALVONÍK, Alexander: Peter Holka: Na diagonále vzbury a skepsy (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 145 – 150.

KOPČA, Marek – HOLKA, Peter: Láska je cit, ktorý ma ustavične fascinuje (Rozhovor s prozaikom a publicistom Petrom Holkom). In: Knižná revue, roč. XIII, 29. 10.  2003, č. 22, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Peter Holka: Prekliatie. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 3. 2003, č. 6, s. 1.

TURAN, Andrijan: Láska láka prekliatie i požehnanie. Peter Holka: Prekliatie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 117 – 118.

BODACZ, Bohuš.: Korene z obidvoch strán (Peter Holka: Prekliatie). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 115 – 117.

SLOBODNÍKOVÁ, K. – HOLKA, P.: Tomu, čo robím, aj verím, hoci často pochybujem (Rozhovor). In: Bibiana, 9, 2002, č. 1.

BODACZ, Bohuš: Dych a vzdych muža a mora (Peter Holka: Výhľad zo zvonice). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 103 – 106.

BODACZ, Bohuš: Žalujem (Peter Holka: Smrť, na ktorú sa čakalo). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč.  IV. + 117, 2001, č. 3, s. 101 – 104.

FAITHOVÁ, Eva: Holkovčina, alebo, O tajomstvách, snoch, spomienkach a zmyselnosti (Peter Holka: Výhľad na zvonice). In: Knižná revue, roč. XI, 12. 12. 2001, č. 25 – 26, s. 5.

KABOŠOVÁ, L.: Trpieť, ale dôstojne (Peter Holka: Smrť, na ktorú sa čakalo). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 5.

LENČO, J.: Verný milenec epickej pravdy (Peter Holka: Smrť, na ktorú sa čakalo). In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 8.

VLNKA, J.: Žaluďové eso (Peter Holka: Smrť, na ktorú sa čakalo). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5.

MATEJOV, Radoslav: Peter Holka: Smrť, na ktorú sa čakalo. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 1.

BODACZ, Bohuš: Rozprávanie o rodinnej pamäti (Peter Holka: Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 95 – 97.

GAJDOŠ, M.: Arogancia spravodlivosti (Peter Holka: Smrť, na ktorú sa čakalo). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 46.

SVETOŇ, Ľ.: Presahy umného gazdu (Peter Holka: Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 3.

BORČIN, E.: Kereškýnske návraty (Peter Holka: Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 47.

FERKO, M.: Potešenie z interpretácie, rozpaky nad textom (Peter Holka: Sen o sne). In: Literika, 4, 1999, č. 1.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Úprimnosť vlastnej kroniky (Peter Holka: Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice). In: Dotyky, 11, 1999, č. 8.

ONDRÁŠ, Miloš: Človek ako ľudská súradnica (Peter Holka: V košeli zo žihľavy). In: Knižná revue, IX, 14. 9. 1999, č. 19, s. 5.

SOUČKOVÁ, M.: O realite v sne a nesnovosti reality (Peter Holka: V košeli zo žihľavy). In: Romboid, 34, 1999, č. 6.

SVETOŇ, Ľ.: Časové a nadčasové (Peter Holka: V košeli zo žihľavy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 9.

VLNKA, Jaroslav: Na úrodnom poli (Peter Holka: Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 5.

BODACZ, B.: Muž s pohľadom do zrkadla. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 1.

BODACZ, B.: Nočná mora (Peter Holka: Svadobný sen). In: Literika, 3, 1998, č. 3.

ČIERNA, M.: Sen o chlapskej nehe (Peter Holka: Sen o sne). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 44.

FERKO, M.: Rekonštrukcia absurdnom (Peter Holka: Svadobný sen). In: Literika, 3, 1998, č. 3.

HALVONÍK, Alexander: Z polosna (Peter Holka: Svadobný sen). In: Literika, 3, 1998, č. 3.

LENČO, Ján: Magické hlbočiny (Peter Holka: Sen o sne). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 44.

MATEJOV, Radoslav: Život tu, život tam (Peter Holka: Sen o sne). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 12.

SLIACKY, O. – STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1998.

SVETOŇ, Ľ.uboš Pocit bolesti (Peter Holka: Sen o sne). In: Knižná revue, roč. VIII, 11. 11. 1998, č. 23, s. 5.

SVETOŇ, Ľ.: Rozprávač v obsedantnom kruhu (Peter Holka: Sen o sne). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 44.

ŠIKULA, B. – BODACZ, B.: Skrytá galéria. Generačné portréty 2. Bratislava: NLC 1998.

ŠIKULA, B.: Prízrak lásky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 1.

ŠIKULA, B.: So šatkou na očiach, so závojom na tvári (Peter Holka: Svadobný sen). In: Literika, 3, 1998, č. 3.

CVIKOVÁ, J.: Tá „najnežnejšia“ téma (Peter Holka: Neha). In: RAK, 1, 1996, č. 4.

ČÚZY, L.: Román o nádeji a trvaní (Peter Holka: Neha). In: Romboid, 31, 1996, č. 2.

PODRACKÁ, Dana – HOLKA, Peter: Peter Holka. S veľkým citom vyjadriť veľkú myšlienku (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 24. 3. 1995, č. 5, s. 4.

BODACZ, B.: Fenomén Holka (Peter Holka: Škára (do trinástej komnaty). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 3.

BODACZ, B. – HOLKA, P.: Akoby čas neexistoval (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 49.

BODACZ, B.: Moja láska je mŕtva (Peter Holka: Neha). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 49.

MINÁČ, V. – PODRACKÁ, D.: Literárne hovory Vladimíra Mináča a Dany Podrackej 41 (Peter Holka). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 49.

MINÁR, P.: Otravná Neha (Peter Holka: Neha). In: Dotyky, 7, 1995, č. 9 – 10.

MORAVČÍK, Štefan: Láska ako zločin (Peter Holka: Škára (do trinástej komnaty). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 3.

ŠIKULA, B.: Bystrík Šikula číta Petra Holku. In: Romboid, 30, 1995, č. 6.

HALVONÍK, Alexander – HOLKA, Peter: Ľahostajnosť ničomu neprospieva (Rozhovor so spisovateľom Petrom Holkom o jeho novej knihe NEHA). In: Knižná revue, roč. V, 2. 11. 1995, č. 22, s. 12.

ŠIKULA, Bystrík: Päsťami, dlaňami, bruškami prstov... (Peter Holka: Neha). In: Knižná revue, roč. V, 2. 11. 1995, č. 22, s. 5.

BORČIN, E.: Život „akože“ (Peter Holka: Normálny cvok). In: Romboid, 29, 1994, č. 9.

HALVONÍK, A.: Peter Holka: Škára (do trinástej komnaty). In: Knižná revue, roč. IV, 1994, č. 20.

MARUŠIAK, O.: Láska, bože, láska (Peter Holka: Škára (do trinástej komnaty). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 12.

STANISLAVOVÁ, Z.: Peter Holka: Normálny cvok. In: Bibiana, 2, 1994, č. 1.

SULÍK, I.: Rafinovaná zručnosť (Peter Holka: Normálny cvok). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 17.

BISAHA, roč. III, 1993, č. 4.

HALVONÍK, A.: Peter Holka: Normálny cvok. In: Knižná revue, roč. III, 1993, č. 21.

VILIKOVSKÁ, E.: Kto je tu vlastne cvok? (Peter Holka: Normálny cvok). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 109, 1993, č. 12.

MIKUŠŤÁKOVÁ, A.: Pretekári v džínsach (Peter Holka: Prekážkár v džínsoch). In: Zlatý máj, 36, 1992, č. 1.

BÍLIK, R.: Šport, láska a pár faciek (Peter Holka: Prekážkár v džínsoch). In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 33.

ŠIKULA, B.: Peter Holka: Prekážkár v džínsoch. In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 7.

HOCHEL, I.: Próza bez prísľubu (Peter Holka: Ústie riečok). In: Romboid, 19, 1984, č. 6.

PLINTOVIČ, I.: Peter Holka: Ústie riečok. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 3.

ANDRUŠKA, P.: Tri prózy z Mladej tvorby (Peter Holka: Ústie riečok). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 48.

HUDEC, I.: Nielen odvaha (Peter Holka: Ústie riečok). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 35.