Peter Hrivnák

16. 10. 1933
Bratislava
—  27. 12. 1976
Bratislava
R. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde 1953 – 58 absolvoval Filozofickú fakultu UK. Po štúdiách trvale pôsobil v Bratislave: 1960 – 61 pracovník Univ. knižnice, 1961 jazykový redaktor vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, 1961 – 66 redaktor a 1966 – 67 šéfredaktor časopisu Mladá tvorba, od r. 1967 prednášal na Katedre germanistiky a nordistiky Filozofickej fakulty UK. Reprezentant moderného prekladu z germánskych a nordických jazykov.… Čítať ďalej