Peter Huba

28. 6. 1949
Veličná
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza
Peter HUBA vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ Okresného archívu, Oravskej galérie, Oravského múzea. Ako vydavateľ vydával od r. 1990 do roku 2009 publikácie propagujúce Oravu (Nástupníckym vydavateľstvom je Vydavateľstvo Janka Hubová).  Je spoluautor a zostavovateľ mnohých monografií oravských miest a obcí. Pre deti napísal  o. i. rozprávkové knihy Nadutec a Rozhnevaní priatelia (obe 2001). Autor historickej prózy Tŕnistá cesta na popravisko (2004) a životopisného románu Pokiaľ Tatra stojí… (2001).   Čítať ďalej