Peter Karpinský photo 2

Peter Karpinský

3. 11. 1971
Gelnica

Diela

2013,
 1. vydanie

Skala útočiska

Iveta Škripková
Zuzana Martišková
Laco Haas
Maroš Andrejčík
Maja Kadlečíková
2011,
 1. vydanie

Adela, neopováž sa!

2009,
 1. vydanie

Nanebonevzatie

Stránky