Peter Karpinský photo 2

Peter Karpinský

3. 11. 1971
Gelnica

Diela v slovenčine

2013,
 1. vydanie

Skala útočiska

Iveta Škripková
Zuzana Martišková
Laco Haas
Maroš Andrejčík
Maja Kadlečíková
2011,
 1. vydanie

Adela, neopováž sa!

2009,
 1. vydanie

Nanebonevzatie

Stránky