Peter Karpinský photo 2

Peter Karpinský

3. 11. 1971
Gelnica
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Komplexná charakteristika

Peter Karpinský sa písaniu venuje už od gymnaziálnych rokov. Viackrát sa úspešne zúčastnil na rozličných literárnych súťažiach. Po ocenení v literárnej súťaži Rubato (organizovanej Spolkom slovenských spisovateľov) vydal svoj prozaický debut pre dospelých Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. V siedmich poviedkach sa svojou obľúbenou metódou paralelného dvojrovinového rozvíjania príbehu dotýka minulosti i súčasnosti, reálnosti a snovosti. V mnohých aspektoch sa vo svojej debutovej próze vracia k poetike šesťdesiatych rokov, keď novátorskí autori využívali paralelné asociatívne rozvíjanie príbehu neraz aj pomocou folklórnych motívov. Dvojpólovo rozhraničené videnie je preňho typické i v jeho prvej knižke pre deti Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, kde rozhraničenie reálneho videnia a videnia, v ktorom sa výrazne uplatňuje fantazijnosť a snovosť, demonštruje na postavičkách rozprávkara a Ťukťuka. Cez postavu rozprávkara uplatňuje reálne videnie sveta očami skúseného dospelého človeka a cez postavičku Ťukťuka detsky naivné videnie a spontánnosť prejavu. V Karpinského ďalšej tvorbe – v jeho rozhlasových rozprávkach a reláciách – sa prejavuje rozhľadenosť a literárna erudícia. Aj ako literárny teoretik sa venuje predovšetkým slovenskej rozprávke.

                       Anna Blahová