Peter Karpinský photo 2

Peter Karpinský

3. 11. 1971
Gelnica

Životopis autora

Peter KARPINSKÝ sa narodil 3. novembra 1971 v Gelnici. Maturoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1990 – 1995). Od roku 1995 pôsobí ak vysokoškolský pedagóg a zároveň vedúci Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity. Okrem písania umeleckej literatúry a odborných prác sa ako lektor a porotca v súťažiach venuje začínajúcim autorom, píše recenzie - predovšetkým z oblasti literatúry pre deti. Žije v Spišskej Novej Vsi.