Peter Karvaš photo 1

Peter Karvaš

25. 4. 1920
Banská Bystrica
—  28. 11. 1999
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, próza, publicistika, iné

Napísali o autorovi

Prozaický talent Petra Karvaša sa vyvíjal v dvoch polohách, ktoré sa však dosť často prelínali: vážnej a humoristicko-satirickej. Ak niekto niekedy dôkladne preštuduje Karvašovu tvorbu (vrátane dramatickej), možno príde na to, že Karvaš je bytostný satirik, že v jeho prípade nejde iba o povrchovú rovinu, realizovanú, napríklad, príbehom, ale že humor a satiru nájdeme uňho aj na dne vecí.

Vladimír Petrík

Peter Karvaš je spisovateľ spoľahlivý a akurátny. Jeho čitateľ, rokmi zvyknutý na pravidelný prísun textov, sa zrejme nemusí obávať vážnej ruptúry vo svojom čitateľskom úsilí, ktorá bola spôsobená "nedodaním materiálu" z autorovej dielne. Karvaš nie je len zaznamenávateľ stavu spoločenských vecí; jeho písanie v sebe zároveň nesie aj silnú persuazívnu (a teda aj výchovnú) ambíciu.

Peter Darovec

Peter Karvaš sa nikdy neusiloval za každú cenu inovovať svoj štýl, spôsob tvorby. Dodnes uniká moderným (modernistickým či postmoderným) úletom, neradikalizuje sa v súlade s ponúkajúcimi sa možnosťami. Postupuje skôr ako veľmi pozorný divák, ktorý po zažití udalosti ju znova prežije a až potom komentuje, zaujíma k nej postoj. Často sa zdá, ako keby hyperbolizoval skutočnosť a pridával jej nové dimenzie. Ba dokonca ako keby prekračoval hranicu normálnosti a absurdnosť vydával za skutočnosť. Je to však iba zdanie.

Marta Žilková