Peter Kováčik photo 1

Peter Kováčik

6. 6. 1936
Čierny Balog
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

TIMKO, Martin: Tvorivý pobyt verzus mučivý blahobyt (Dramatizácia prózy Petra Kováčika Tvorivý pobyt, Divadlo Akadémie umení v B. Bystrici, 22. 11. 2017). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXXVIII.), 2019, č. 3, s. 54 – 56.

ŠAH: Peter Kováčik – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 157.

SVETOŇ, Ľuboš: Vnútorné vojny a víťazstvá (Peter Kováčik: Ešte raz o vojne a hrdinoch). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 101 – 103.

BODACZ, Bohuš: Ešte raz o človeku a morálke Peter Kováčik: Ešte raz o vojne a hrdinoch. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 100 – 101.

MIKULA, V. a kolektív: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

SLIACKY, O. a kolektív: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava 2005.

HALVONÍK, Alexander: Peter Kováčik: Tvorivý pohyb (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 170 – 171.

-bk-: Na slávu obce (Peter Kováčik, Ladislav Ťažký: Čierny Balog). In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 8.

NEŠTIAK, Ján: Peter Kováčik: Svätý z Handľov (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 1.

FEKETE-APOLKIN, Ján: Proti holorubom v dušiach... Peter Kováčik: Svätý z Handľov.
(Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 111 – 114.

ŠABÍK, Vincent: Kamienky do mozaiky (Peter Kováčik: Tvorivý pobyt). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5, s. 113 – 1115.

ŠAH: Peter Kováčik. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 156 – 157.

HALVONÍK,Alexander: Paradoxy slovenského osudu. In: Knižná revue, roč. XI., 10. 1. 2001, č. 1, s. 5.

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

PODMAKOVÁ, D.: Peter Kováčik: divadelný dramatik. Bratislava 1998.

ETRÍK, V.: Literárny svet Petra Kováčik. In: Slovenské pohľady 102, 1986, č. 6, s. 103 – 106.

JURČO, M.: O najsmiešnejšom kráľovstve. In: Zlatý máj, 23, 1979, č. 5, s. 312 – 313

SULÍK, I.: Jablká nášho detstva. In: Zlatý máj, 22, 1978, č. 6, s. 426 – 427.

ŠTEVČEK, J: Doslov. In: Kováčik, P.: Krčma Pod zeleným stromom. Bratislava 1976, s. 107 – 111.