Peter Kubica

8. 5. 1976
Čadca

Výberová bibliografia

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Peter Kubica: Templárske rozprávky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 114.

KENDA, Milan: Peter Kubica: Templárske rozprávky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  131 – 132.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVIII.

FERKO, Miloš: Peter Kubica: Rozprávky víly Púpavky. In: Knižná revue, roč. XIX, 7. 1. 2009, č. 1, s. 10.

PETRAŠKO, Ľudovít: Zadretá pod nechtom (Peter Kubica: bluesznenie). In: Knižná revue, roč. XII, 7. 8. 2002, č. 16 – 17, s. 3.