Peter Kubica

8. 5. 1976
Čadca
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza

Životopis autora

Peter KUBICA vyštudoval filológiu so zameraním na nemecký jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a pedagogiku na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil ako novinár, publicista, hovorca, kultúrny manažér, špecialista na PR a marketing. Je meditujúcim bežcom (6000 km ročne). Autor 35 kníh pre deti, dospelých, beletria, odborná literatúra z oblasti marketingu a histórie. Autor básnických zbierok Bluesznenie (2002), Po noci deň (2004, s V. Pavlíkom) a Skalpel v službe zdravia (2005, s V. Pavlíkom), Knihotaje (2010, s M. Jesenským) a Kostol v Ludrovej (2012, s M. Jesenským), knihy veršovaných povestí Kysuckovo (2009), novely Supermarket sv. Hildy (2004) a kníh pre deti Rozprávky víly Púpavky (2008), Z denníka malého Petríka (2009), Odklínanie hradov v Žilinskom kraji (2010), Javornícke rozprávky (2011), Rozprávky Javorníckeho chodníka (2012), ZOOlogické myšlienky (2012), Templárske rozprávky (2013), Cyril a Metod – poslovia Slova (2013). Z oblasti komunikácie a marketingu napísal knihy Efektívna komunikácia samosprávy (2008) a Komunickuj alebo o marketingu, médiách a modernej komunikácii (2017). Regionálnu literatúru spracoval v knihe Kysucká literatúra (2010). S M. Jesenským napísal knihu Zvony alebo kysucká kampanológia (2013). V spoluautorstve s M. Hodnickou vydal Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník pre veriacich i neveriacich (2003). Spoluautorsky sa podieľal na edícii Veľká kniha o Jurajovi Jánošíkovi, Jurajovi Turzov, Goraloch, Keltoch, Javorníkoch. Prekladá z nemčiny (5 knižných prekladov - U. Beck, T. Bernhard, E. Grill, F. Romig, a i.); za preklad románu Thomasa Bernharda Pivnica získal v r. 2003 Cenu Perly Bžochovej.