Foto z fondu ALU SNK

Peter Liba

27. 6. 1931
Klenov
R. 1948 – 52 študoval na gymnáziu v Gelnici, 1952 – 57 na Filozofickej fakulte UK, 1964 – 67 absolvoval vedeckú ašpirantúru v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil r. 1957 – 59 ako odborný pracovník bibliografického odboru Matice slov., 1959 – 67 najskor vedúci oddelenia teórie bibliografie, potom vedúci bibliografického oddelenia, 1967 – 72 riaditeľ, 1971 – 73 odborný pracovník… Čítať ďalej