Foto z fondu ALU SNK

Peter Liba

27. 6. 1931
Klenov
—  25. 9. 2020
Nitra
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra
Peter Liba študoval v rokoch 1948 – 1952 na gymnáziu v Gelnici, 1952 – 1957 na Filozofickej fakulte UK, 1964 – 1967 absolvoval vedeckú ašpirantúru v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v rokoch 1957 – 1959 ako odborný pracovník bibliografického odboru Matice slovenskej, 1959 – 1967 najskôr vedúci oddelenia teórie bibliografie, potom vedúci bibliografického oddelenia, 1967 – 1972 riaditeľ, 1971 – 1973 odborný pracovník Bibliografického ústavu Matice slovenskej v Martine. V dôsledku normalizačných praktík odišiel v… Čítať ďalej