Peter Liba

27. 6. 1931
Klenov
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 296 – 300, 305, 309.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

ŠAH: Peter Liba – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 156 – 157.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 35.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXIII.

ČÚZY, Ladislav: Precízne štúdie. Peter Liba: Otvorené návraty. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 122 – 123.

ŠAH: Peter Liba. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 157.

VALENTOVÁ, Mária: Liba, Peter: Otvorené návraty. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 525 – 530.

MESÁROSZOVÁ, Tatiana – LIBA, Peter: Treba urobiť radikálny rez (Rozhovor s rektorom Univerzity Konštantína Filozofva v Nitre Petrom Libom). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 2. 1998, č. 3, s. 12.