Peter Macsovszky photo 1

Peter Macsovszky

4. 11. 1966
Nové Zámky
Pseudonym:
Petra Malúchová, Jozef Varnusz
Žáner:
poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

MISKOVICS, Patrik: Apropriácia ako literárny postup (Štúdia). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 80.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

(mk): Psychológia pre nezassvätených (Peter Macsovszky: Breviár pre posledných psychológov). In: Sme – príloha Magazín o knihách, roč. 28, 6. 3. 2020, č. 55, s. XXI.

CEPKOVÁ FEJEŠOVÁ: Problematizácia subjektu v slovenskej experimentálnej poézii. Pokusy o redukciu a negáciu lyrického subjektu v poézii Petra Macsovszkého a Michala Habaja (Štúdia slovensko-anglická). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 441 –  462.

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Peter Macsovszky: V nemom zúfalstve). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 59 – 60.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75 – 76.

URBANOVÁ, Eva: PASUS 24 (Peter Macsovszky: Sarccangelium). In: Vlna, roč. XX, 2018, č. 77, s. 117 – 118.

CSIBA, Karol: Mesto a umenie v súčasnej slovenskej próze. Voľné uvažovanie na tému. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 110 – 111.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 104.

POTOČÁR, Radovan: Presuny hmoty a príčiny presunov. (Peter Macsovszky: Povrch vašej planéty). In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 129 – 131.

PASSIA, Radoslav: Jeho povrch planéty (Kniha týždňa: Peter Macsovszky: Povrch vašej planéty). In: Sme, roč. 25, 1. 7. 2017, č. 151, s. 14.

ČÚZY, Ladislav: Peter Macsovszky: TANTALÓPOLIS. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 115 – 117.

KIČRAPo próze Želáte si novú kúpeľňu? prichádza Peter Macsovszky s románom Tantalópolis... In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 9.

BREZA. Branislav: Anasoft litera fest 2016 (Vanda Rozenbergová, Peter Macsovzsky). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 9.

ŠAH: Peter Macsovszky – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 158.

SOUČKOVÁ, Marta: Obrazy našťastie nepotrebujú prekladateľov. Interview s Petrom Macsovszkym, tohtoročným víťazom Anasoft litera. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 94 – 97.

HOLETZOVÁ, Katarína: Aj oceňovania umeleckej tvorby môže mať nadhľad. In: Sme, roč. 24, 7. 10. 2016, č. 233, príloha Magazín o knihách, s. XVII.

OPOLDUSOVÁ, Jena: Cena Anasoft litera letí do Brazílie. Cenu Anasosft litera získal Peter Macsovszky za román Tantalópolis (+ foto autora). In: Pravda, 19. 9. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/405512-cena-anasoft-litera-leti-do-brazilie/

JUROVSKÁ, Michaela: Kniha týždňa: Veľká pusta(tina) à la Peter Macsovszky. In: Pravda, 18. 9. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/405343-kniha-tyzdna-velka-pusta-tina-a-la-peter-macsovszky/

KOVÁČIK, Daniel: Koncept skladiska, skladisko konceptov. Peter Macsovszky: Tantalópolis. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 117 – 119.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Mám si namýšľať, že som dobrý? Anasoft literu vyhral Peter Macsovszky. Nevie, či sa hodnota diela dá merať cenou. (Rozhovor). In: Sme, roč. 24, 20. 9. 2016, č. 218, s. 14.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Z opačnej pologule. Cenu Anasoft litera získal Peter Macsovszky. Zvíťazil jeho ironický odstup od závažných tém. In: Sme, roč. 24, 20. 9. 2016, č. 218, s. 14.

HOSTOVÁ, Ivana – MACSOVSKY, Peter: "Dá sa čúrať proti vetru pominuteľnosti?" Rozhovor Ivany Hostovej so spisovateľom Petrom Macsovským. In: Vertigo, 2016, č. 4, s. 16 – 24.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 1 – 2, 5.

STRUHÁROVÁ, Terézia: Peter Macsovszky: Santa Panica (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 9.

KASARDA, Martin: Intímne, realistické, experimentálne, slovenské. Predstavujeme finalistov literárnej ceny Anasoft litera, ktorí sa predstavia čitateľom na konci apríla. In: Sme, roč. 24, 24. 3. 2015, č. 70, príloha O knihách, s. XII.

HOSTOVÁ, Ivana: Devolúcia, moja láska. O niektorých aspsektoch básnických zbierok P. Macsovszkého, M. Habaja a M. Milčáka z r. 2014 a 2015. In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 105 – 109.

MARKOVIČ, Pavol: Poetologické a textotvorné stratégie v súčasnej slovenskej poézii (tri súčasné básnické knihy: M. Habaj, P. Šulej, P. Macsovszky). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 100 – 104.

GAVURA, Ján: Horror vacui a strata vitality. Peter Macsovszky: Santa Panica. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 29 – 32.

SCHMARCOVÁ, Ľubica: Impakt paniky. Peter Macsovszky: Santa Panica. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 29 – 32.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 2.

ZITOVÁ, Katarína – GRMANOVÁ, Martina – BRÜCK, Miroslav: Rozmanité tváre poézie. In: Knižná revue, roč. XXIV, 2. 4. 2014, č. 7, s. 8 – 9.

HOSTOVÁ, Ivana: Deus est machina. Generator x_2: Nové kódexy. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 68 – 70.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Fragmenty fragmentov dneška. Peter Macsovszky: Želáte si novú kúpeľňu? In: Vlna, roč. XV, 2014, č. 54, s. 148 – 149. 

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 20.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 1 – 2.

FULMEKOVÁ, Denisa – MACSOVSZKY, Peter: Kto sa chce len zabávať, zlenivel (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. 23, 30. 4. 2013, č. 9, s. 22 – 23.

DROZDOVÁ, Slávka: Absurdná vízia budúcnosti (P. Macsovszky: Želáte si novú kúpeľňu?). In: Knižná revue, roč. 23, 30. 4. 2013, č. 9, s. 22.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Návrat subjektu básne. Peter Macsovszky: Pohodlná mníška. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 7, s. 66 – 68.

MARKOVIČ, Pavol: Metabolizmus kultúry, dialektika kúpeľne. Peter Macsovszky: Želáte si novú kúpeľňu? In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 5 – 6, s. 23 – 26.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Neofília bez známok života. Peter Macsovszky: Želáte si novú kúpeľňu? In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 5 – 6, s. 23 – 26.

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 14.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ažensý princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. V.

HALVONÍK, Alexander: Peter Macsovszky: Mykať kostlivcami. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011, č. 9, s. 1.

JUROVSKÁ, Michaela: Cena OSS za rok 2008 (P. Macsovszky: Hromozvonár). Laudatio. In: Rak, roč. XV, 2010, č. 1, s. 46 – 47.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VII – VIII.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. V.

PROKEŠOVÁ, Viera: Mapa živých línií (Peter Macsovszky: Hromozvonár). In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 5.

PROKEŠOVÁ, Viera: V ironickom zástupe (Peter Macsovszky: Lešenie a laná). In: Knižná revue, roč. XV, 8. 6. 2005, č. 12, s. 5.

CHMELÁR, Eduard: Kniha ako vyplazený jazyk na svet (Denisa Fulmeková – P. Macsovszky: Klebetromán). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 5.

ROŽŇOVÁ, Jitka – MACSOVSZKY, Peter: V literatúre je dovolené všetko, čo posúva a zabáva (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 12.

TURAN, Andy: Denisa Fulmeková + Peter Macsovszky: Klebetromán. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 111.

HUDYMAČ, M.: Pohľad do spätného zrkadla. In: Romboid, 39, 2004, č. 1.

VLNKA, Jaroslav: Fabrikát v období recyklácie (Peter Macsovszky: Fabrikóma). In: Knižná revue, roč. XIII, 2. 4. 2003, č. 7, s. 5.

ŠRANK, J.: Prečo si neupliesť záchranné lano. In: OS, 7, 2003, č. 6.

PASSIA, R.: Pôrodné bolesti básne. In: Romboid, 38, 2003, č. 2.

MALÍČKOVÁ, M.: O dozrievaní bytosti. In: Romboid, 38, 2003, č. 4.

HUDYMAČ, M.: "My, rortyovci-", alebo, Načo je nám Macsovszky. In: Romboid, 38, 2003, č. 4.

ANDRIČÍK, M.: My "nerortyovci"-, alebo, Načo je nám taká kritika? In: Romboid, 38, 2003, č. 9.

KUCHNER, D.: A verbálny valec len fučí. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 19 – 20.

KOVÁČ, M.: Labyrint neistôt. Peter Macsovszky: Frustraeón. (Recenzia) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 101 – 103.

HABLÁK, A.: Ľahké rozumenie. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 18.

VLNKA, Jaroslav: Čudný strach večného dieťaťa (Peter Macsovszky: Frustraeón). In: Knižná revue, roč. XI, 18. 4. 2001, č. 8, s. 5.

MACSOVZSKY, Petr: Bol by som... (Portér RAK-a: P. Macsovszky). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 3, s. 55 – 56.

GÁLIS, Vladislav: Portrét RAK-a (Peter Macsovszky). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 3, s. 54 – 55.

RÁKAYOVÁ L.: Koán pre Ferda Mravca. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 22.

GAVURA, J.: Užitočné, zbytočne. In: Romboid, čo. XXVI, 2001, č. 5 – 6.

TÁRNOKI, V.: Písať, kompilovať v metaforickom bytí. In: OS, 2000, č. 4.

BALÁŽ, I.: Macsovszky versus Macsovszky. In: Dotyky, roč. XII., 2000, č. 1.

MALÍČKOVÁ, Michaela: CD – trojkolo: beh fiktivity. Fujak, Macsovszky, Varso. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 7, s. 88 – 89.

GAVURA, Ján: Je jedna stolička a sú dve stoličky. Kolombovo vajce v Macsovszkého poézii. In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 5, s. 38 – 39.

HARÁK, Ivo: Próza. Próza? Próza! Peter Macsovszky: Cvičná pitva. (Recenzia). In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 3 – 4, s. 41 – 42.

HABLÁK, A.: Akrobat: vyplazovanie jazyka jazyku. In: OS, 1999, č. 4.

GAJDOŠ, M.: Nové dimenzie svojbytnosti. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 12.

BALÁŽ, I.: Surrealistické piruety. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 12.

ŠRANK, J.: Postrehy o nezastupiteľnosti ničoho. In: Dotyky, 9, 1997, č. 7 – 8.

CHROBÁKOVÁ, S.: Peter Macsovszky: Cvičná pitva. In: Romboid, 32, 1997, č. 9 – 10.

GÁLISOVÁ, Martína: ReAKcie (P. Macsovszky: O veciach poznateľných). In: Rak, roč. II., 1997, č. 1, s. 63.