Peter Maťovčík

12. 9. 1965
Martin
—  23. 4. 1998
Martin
Peter MAŤOVČÍK, otec → Augustín Maťovčík. R. 1980 – 84 absolvoval gymnaziálne štúdiá vo Vrútkach, po prechodnom zamestnaní v Matici slov. v Martine (1985 – 86) študoval r. 1986 – 91históriu a archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1991 – 92 pracoval ako archivár v SNM v Martine, 1992 – 95 bol interným ašpirantom v Historickom ústave SAV, napokon r. 1995 – 97 pôsobil ako opatrovateľ v Slov. katolíckej… Čítať ďalej