Foto © Peter Procházka

Peter Mišák

10. 9. 1950
Ružomberok
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza, poetry
Peter MIŠÁK v r. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, r. 1968 – 72 slovenčinu a nemčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po štúdiách pôsobil r. 1972 – 73 ako učiteľ v Liptovských Sliačoch, v r. 1974 – 92 redaktor a vedúci redaktor vo Vydavateľstve Osveta, od r. 1992 je ako pracovník Matice slov. redaktorom a v súčasnosti šéfredaktorom Slov. národných novín v Martine. Autor zbierok Listovanie (1982), Apel (1983, spolu s L. Lajčiakom a P. Matisom), Deň (1989), Soľ v nás (1998), Necelé sonety… Čítať ďalej

Stránky