Peter Mišák

10. 9. 1950
Ružomberok
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Peter Mišák – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 155 – 156.

BELÁK, Blažej: Listovanie v poézii Petra Mišák. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 2. 9. 2020, č. 29 – 30, s. 17 – 18.

DINKA, Pavol – CIFRA, Štefan – BIELIK, Miroslav: Jubilujúci Peter Mišák (o autorovi + úryvky z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 2. 9. 2020, č. 29 – 30, s. 16 – 17.

MAKARA, Sergej: Nový rozmer a vlastné krídla (Melodráma Rút na motívy básnickej skladby PETRA MIŠÁKA v Divadle hudby a poézie Agadir). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 10. 2019, č. 37 – 38, s. 21.

HAJKO, Dalimír: Peter Mišák – Ján Tazberík – Jozef Zavarský (eds.): Básnici 2018 (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 114 – 115.

KOŠKOVÁ, Hana: Peter Mišák: Aliciny psy. In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 1, s. 63.

Autor neuved.: Rút sa zhovára s básnikom. In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. III.

Autor neuved.: Krátka próza je v tvorbe Petra Mišáka... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. III.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 127.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 101.

FARKAŠOVÁ, Etela: Poviedky s prekvapujúcimi pointami. Peter Mišák: Alicine psy. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 12.

ŠPAČEK, Jozef: Peter Mišák a Peter Vrlík / Murárske povesti a príbehy. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 110 – 111.

PECHOVÁ, Alexandra – ZITOVÁ, Katarína – KOŠKOVÁ, Hana: Spoznať svet vo veršoch (M. Rúfus, M. Šidlík, G. Starodubcev, P. Mišák). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 12.

ŠAH: Peter Mišák – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 159 – 160.

VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 24 – 25.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 6 – 7.

MORAVČÍKOVÁ, Marta: Rozprávky spod slovanskej lipy (prerozprával Peter Vrlík a Peter Mišák). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIV, 11. 6. 2014, č. 12, s. 6.

KOŠKOVÁ, Hana: Peter Mišák: Stanice (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 30. 4. 2014, č. 9, s. 4.

BELÁK, Blažej: Peter Mišák: Stanice (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 116 – 117.

VÁLEK, Igor: Zvonkohra (Peter Mišák: Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 7.

KOŠKOVÁ, Hana: Povesti pod jednou strechou (Peter Vrlík – Peter Mišák: Povesti z Liptova). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 5.

KOŠKOVÁ, Hana – MIŠÁK, Peter: Hľadanie a nachádzanie istoty (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 27. 5. 2009, č. 11, s. 12.

BELÁK, Blažej: Vysoko nad obzor smrti. Peter Mišák: Pointa smrť (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 7. 5. 2008, č. 10, s. 5.

MORAVČÍK, Štefan: Peter Mišák: NECELÉ SONETY O LÁSKE. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 123.

ŠAH: Peter Mišák – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 159.

ŠAH: Peter Mišák – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 158 – 159.