Peter Mišák

10. 9. 1950
Ružomberok
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Peter MIŠÁK v r. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, r. 1968 – 72 slovenčinu a nemčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po štúdiách pôsobil r. 1972 – 73 ako učiteľ v Liptovských Sliačoch, v r. 1974 – 92 redaktor a vedúci redaktor vo Vydavateľstve Osveta, od r. 1992 je ako pracovník Matice slov. redaktorom a v súčasnosti šéfredaktorom Slov. národných novín v Martine. Autor zbierok Listovanie (1982), Apel (1983, spolu s L. Lajčiakom a P. Matisom), Deň (1989), Soľ v nás (1998), Necelé sonety o láske (2004), Rozhovor na ulici (2009), poviedkového súboru Pointa smrť (2007). Spolu s P. Vrlíkom vydali Povesti z Liptova (2008), Rozprávky spod slovanskej lipy (2013), Muránske príbehy a povesti (2015), Alicine psy (2018). Pripravil a zostavil viacero literárnych príručiek a zborníkov (Skúmať vlastné slová, 2000; Malý slovník slovenských spisovateľov, 2002; Profily, 2005). Pravidelne sa prezentuje ako kultúrny publicista a recenzent pôvodnej slov. literatúry.