Peter Pavlac

4. 6. 1976
Bratislava
Žáner:
dráma, próza

Výberová bibliografia

MUCHOVÁ, Eva – PAVLAC, Peter: Hranice majú iba ľudia, nie divadlo (Rozhovor). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 12.

KOCH, Andrea: Pater Pavlac – dobre pripravený na hru. Peter Pavlac: Hra na smiech. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII, 2003, č. 7 – 8, 99 – 100.

KOPČA, Marek: Kauza: Pavlac alebo Hrám sa, hráš sa... (Peter Pavlac: Hra na smiech). In: Knižná revue, roč. XII, 12. 6. 2002, č. 12, s. 5.