Peter Procházka

Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

-RM- – PROCHÁZKA, Peter: Stačí chvíľka (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 11.

ČOMAJ, Ján: Peter Procházka – Juraj Šebo / Legenda V klub. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 117 – 118.

CHLEBOVÁ, Zuzana: Peter Procházka – Juraj Šebo: Legenda V-klubu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 11.

MATEJOV, Radoslav – PROCHÁZKA, Peter: Horúca voda je minulosť (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 21. 3. 2012, č. 6, s. 24.

LIPTÁKOVÁ, Jana: Kto tam nebol – nebol (Peter Procházka – V klub). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 10.

Autor neuved. – PROCHÁZKA, Peter: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 3. 12. 2008, č. 25, s. 15.