Peter Prokopec

1. 4. 1988
Poprad
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

JUHÁSOVÁ, Jana: Keď záleží na omnoho skromnejšom za" (Peter Prokopec: Život vrazený do chrbta). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 168 – 170.

FLORKOVÁ, Janka: Byť kôstkou uväznenou smermi..." (Peter Prokopec: Život vrazený do chrbta). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 1, s. 92 s– 94.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

Autor neuved.: Peter Prokopec (1988) sa narodil v Poprade,... (+ ukážky z tvorby). In: Rozum, roč. I, jún 2019, s. 54 – 55.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Od Mitanu až po Vilikovského. (8. 6. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/431874-kniha-tyzdna-od-mitanu-az-po-vilikovskeho/

LIC: Peter Balko, Peter Prokopec: Literatúra bodka sk. (24. 1. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/417382-peter-balko-peter-prokopec-literatura-bodka-sk/

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

ZITOVÁ, Katarína: Jednota v rôznosti (Slovenské básnické debuty 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 8.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: K polohám tradičnosti v súčasnej slovenskej poézii (P. Prokopec, R. Beňo, M. Chudík, L. Džundová, O. Gluštíková). (Vedecké štúdie). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.

ZITOVÁ, Katarína: Štyri podoby poézie (Peter Prokopec: Nullae; Ján Mičuch: Z blues do úst; Miki Kočan ml.: Rozpáravky; Andrea Berzáková: Amaryllis). In: Knižná revue, roč. XXIV, 15. 10. 2014, č. 21, s. 11.

REHÚŠ, Michal: Spirituálny odvar. Peter Prokopec: Nullae. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 8, s. 67 – 69.
dostupné na http://romboid.eu/attachments/article/14/romboid8-2014-text-tlac.pdf