Peter Repka photo 1

Peter Repka

14. 1. 1944
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

KLADEKOVÁ, Laura: Nad zbierkou Petra Repku Spievam. In: Vertigo, 2023, č. 2, s. 27 – 34.

MIHALKOVIĆ, Boris: Repkova katolícka, hudobná a železničná postmoderna (Peter Repka: Spev). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 2, s. 164 – 166.

HARÁK, Ivo: Zůstane, co bylo ozářeno. Osamělí běžci (Laučík / Repka / Štrpka). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 81 – 85.

ŠAH: Pripomíname si (Peter Repka – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 153.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

RACÍKOVÁ, Lenka: Život rozložený na slabiky: Básnický projekt Petra Repku Že-lez-ni-ce. In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 124 – 139.

JUHÁSOVÁ, Jana: Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové tendencie. In: Od symbolu k latencii : spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 105 – 126.

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Peter Repka, básnik (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 44.

-DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel: Batéria; Valerij Kupka: Zabudnutá štvrtá strana; Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie; Laučík-Štrpka-Repka: Poker s kockami ľudu. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 45 – 46.

URBANOVÁ, Eva: Bonsaj básne. Peter Repka: Slabičné. (Recenzia). In: Romboid, roč I., 2015, č. 1 – 2, s. 91 – 93.

MIKŠÍK, Matúš: Tvorbu Osamelých bežcov do svojho edičného plánu zaradilo aj vydavateľstvo F. R. & G. ... (Poker s kockami ľadu). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 13.

PÚČEK, Ján: Peter Repka: Slabičné (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 12. 11. 2014, č. 23, s. 9.

HEVIER, Daniel: Len si prečítajte, otvárači, naše listy! In: Sme, roč. 22, 10. 10. 2014, č. 233, s. 15.

KEKELIAKOVÁ, Monika: Rozkmitaný návrat minulého. Peter Repka: Spätné zrkadlo. In: Romboid, roč. 48, 2013, č. 1, s. 74 – 76.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: V čase i nečase (P. Repka: Spätné zrkadlo). In: Rak, roč. 18, 2013, s. 76 – 78.

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 14 – 15.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Zrkadlenie (Peter Repka: Spätné zrkadlo). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 5. 9. 2012, č. 18, s. 4.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príloha s. 36.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Hlboké prežívanie (Peter Repka: Chvála zápisníku). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 18. 4. 2012, č. 8, s. 4.

RÁCOVÁ, Veronika: Dlhá cesta vnútornými krajinami. (P. Repka: Relikvie anjelov). In: Rak, roč. 13, 2008, č. 9, s. 50 – 51.

PÁCALOVÁ, Jana: Reč nádej, viac ako báseň. In: Romboid, roč. 42, 2007, s. 10 – 14.

RÉDEY, Zoltán: Reinterpretované sacrum. In: Romboid, roč. 42, 2007, s. 10 – 14.

TOMÁŠ, Radoslav – REPKA, Peter: Krátka trať medzi dlhými tunelmi (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 3. 2006, č. 6, s. 12.

REPKA, Peter – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (2004). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 7, s. 57.

REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (2001). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 4, s. 55 – 56.

REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan; GINDL, Eugen – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1997, 2001). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 2, s. 49 – 51.

REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan; GINDL, Eugen – LAUČÍK, Ivan; LAUČÍK, Ivan – JUŠČÁK, Peter: Korešpondencia (1995, 2004). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 1, s. 91 – 95.

HOCHEL, Braňo (z laudatia): Cena AOSS za rok 2005. Peter Repka: Básne. (Kronika). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 7, s. 52 – 53.

GAVURA, Ján: Počúvať nápev sveta. In: Romboid, roč. 41, 2006, č. 3, s. 11 – 15.

MATEJOV, Fedor: Repka, Peter (1944). Že-lez-ni-ce. Básnická skladba, 1992. In: Barborík, V. et al.: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006, s. 334 – 338.

RÉDEY, Zoltán: Prekvapujúce neznáme Básne, prvá časť. In: Romboid, roč. 41, 2006, č. 3, s. 11 – 15.

TOMÁŠ, Radoslav: Peter Repka: Básne (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XV, 21. 12. 2005, č. 26, s. 1.

GAVURA, Ján: Rozptyl mimézis u Osamelých bežcov. In: Vo svojich stupajach: básnické dielo Ivana Štrpku a hodnotové kritériá. Bratislava: Literárna nadácia Studňa, 2004, s. 36 – 45.

HABLÁK, Andrej: Prečo píše Peter Repka? (Predspev k železniciam). In: Romboid, roč. 38, 2003, č. 4, s. 21 – 27.

HOCHEL, Igor: Dotyky, sondy, postoje. Výber z recenzií a literárnokritických statí (1981 – 2001). Nitra: UKF, 2003, s. 158 – 159, 170 – 172.

ŠTRPKA, Ivan: Neprestávaj. (Pár poznámok ku knihe Petra Repku Karneval v kláštore). In: Romboid, roč. 38, 2003, č. 4, s. 28 – 34.

DOKTOR, Vladislav: Nejasné pozadie palety. Peter Repka: Karneval v kláštore. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII., 2003, č. 2, s. 53.

HOCHEL, Igor: O dobových a nadčasových súvislostiach Repkovho básnického debutu (Sliepka v katedrále – katedrála poézie). In: Literárnovedné štúdie I., Nitra: UKF, 2000, s. 139 – 147.

GAVURA, Ján: O provizóriách a tenise s tichou stenou. In: Romboid, roč. 34, 1999, č. 10, s. 108 – 110.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

MICHALOVIČ, Peter: Pískať sa nesmie, tlieskať nemusí! In: OS, roč. 2, 1998, č. 10, s. 92.

SOUČKOVÁ, Marta: Koreňmi v zemi – hlavou v oblakoch. In: Sme, roč. 6 a 51, 1998, č. 225, s. 10.

HABLÁK, Andrej: Vysunutý pocit, svet samoty – púšť. (Prirodzený prechod železníc do púšte, alebo spojená recenzia Že-lez-níc I – III a V – VIII). In: Dotyky, roč. 9, 1997, č. 5, s. 38 – 39.

GAVURA, Ján: ... a kalvária pokračuje. In: Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 18, s. 18.

KASARDA, Martin: Osamelí bežci. Správy z ľudského vnútra. Levice: L.C.A, 1996, s. [101] – [120].

HAMADA, Milan: Priznanie i vyznanie o poézii Osamelých bežcov. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 2, s. 3 – 6.

HOCHEL, Igor: Sliepka v katedrále – katedrála poézie. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 2, s. 35 – 39.

REPKOVÁ, Angela: Nová šifra. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 2, s. 7 –9.

TRÁVNÍČEK, Jiří: Pohybliví pohyblivci a tuláci v krajinách slova (Osamělí běžci a česká básnická generace 60. let). In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 2, s. 13 – 18.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: Konfrontácie Č/CH. Peter Repka: Že-lez-ni-ce. In: Romboid, roč. 28, 1993, č. 2, s. 71.

ČÚZY, Ladislav: Konfrontácie Č/CH. Peter Repka: Že-lez-ni-ce. In: Romboid, roč. 28, 1993, č. 2, s. 70.

ŠTRASSER, Ján: Snímky z verejného koncertu. In: Mladá tvorba, roč. 15, 1970, č. 1, s. 29 – 31.

ZAMBOR, Ján: Svedectvo o skutku a skutočnosti. In: Nové slovo, roč. 12, 1970, č. 5, s. 10.

BALÁK, Štefan: Aby zo slov miesto krvi nevystrekla voda! In: Nové slovo, roč. 11, 1969, č. 45.

MAJERNÍK, Ján: Repkovo prvé kolo. Básnická zbierka Sliepka v katedrále. In: Pravda, 20. 9. 1969, s. 7.

OBUCH, Oto: Traja ako jeden. In: Bojovník, roč. 1, 1969, č. 21, s. 8.

WINKLER, Tomáš: Sliepka v katedrále (recenzia). In: Slovenské pohľady, 1969, č. 12.