Peter Repka photo 1
Foto © Peter Prochazka

Peter Repka

14. 1. 1944
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza, publicistika, iné
Peter REPKA po absolvovaní Slov. vysokej školy technickej pracoval do r. 1970 ako redaktor a reportér časopisu Mladá tvorba v Bratislave, v roku 1973 sa presťahoval do Nemecka, kde sa venuje obchodnej činnosti. Spoločne s I. Laučíkom a I. Štrpkom príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci. Po časopisecky publikovaných veršoch (Mladá tvorba a i.) debutoval v almanachu mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem, Eva… (1963). Autor básnických zbierok Sliepka v katedrále (1969), Že-lez-ni-ce (1992), Priateľka púšť (1996), Karneval v kláštore (2002) a… Čítať ďalej

Stránky