Foto © Peter Procházka

Peter Salner

1. 3. 1951
Bratislava
R. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1975 pracuje v Ústave etnológie SAV v Bratislave. Vydal dokumentárnu publikáciu Prežili holokaust (1997), knihy o starej Bratislave Premeny Bratislavy (1998), Bratislavské kaviarne a viechy (2006), spoluautor kolektívneho diela Taká bola Bratislava (1991). Orientuje sa na minulosť i prítomnosť židovstva na Slovensku… Čítať ďalej