Foto © Peter Procházka

Peter Salner

1. 3. 1951
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, iné
Peter SALNER v r. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1975 pracuje v Ústave etnológie SAV v Bratislave. Vydal dokumentárnu publikáciu Prežili holokaust (1997), knihy o starej Bratislave Premeny Bratislavy (1998), Bratislavské kaviarne a viechy (2006), spoluautor kolektívneho diela Taká bola Bratislava (1991). Orientuje sa na minulosť i prítomnosť židovstva na Slovensku v publikáciách Židia na Slovensku (2000), Chatam Sofer Memoriál 1762 – 2002, (Môj) židovský humor (obe 2002),… Čítať ďalej