Peter Štilicha

2. 5. 1947
Vyšný Orlík
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba
Peter ŠTILICHA po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Trebišove (1965) študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1966 – 1967), potom slovenský jazyk a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1967 – 1973). Od r. 1971 bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr redaktorom vo vydavateľstve Smena (1976 – 1978), v denníku Smena (1978 – 1982) a od r. 1983 šéfredaktorom časopisu Zornička. V r. 1999 – 2003 bol diplomatom v Paríži, potom pôsobil na Ministerstve… Čítať ďalej