Peter Štilicha

2. 5. 1947
Vyšný Orlík
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 102.

ŠAH: Peter Štilicha – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 158.

-r- – ŠTILICHA, Peter: Tvorivé inšpirácie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIV, 12. 11. 2014, č. 23, s. 20 – 21.

ŠAH: Peter Štilicha – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 160.

ŠAH: Peter Štilicha – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 158.

POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

KOCHOL, Viktor: Viktor Kochol číta Petra Štilichu. In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 19 – 28.