Peter Stoličný photo 1

Peter Stoličný

19. 3. 1945
Beharovce
R. 1968 absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Katedre alternatívneho divadla Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. R. 1968 – 70 pôsobil ako režisér v Št. bábkovom divadle, 1970 – 73 dramaturg Hlavnej redakcie pre deti a mládež Čs. televízie, 1973 – 75 vedúci súboru Slniečko pri Ústrednom dome pionierov a mládeže K. Gottwalda, 1975 – 80 a 1983 – 85 scenárista v slobodnom povolaní, medzitým 1980… Čítať ďalej