Peter Stoličný photo 1

Peter Stoličný

19. 3. 1945
Beharovce
Žáner:
esej, odborná literatúra, pre deti a mládež, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Peter Stoličný – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 158.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 118.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 9.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 28.

NAŠČÁK, Peter: Peter Stoličný: Ako sa snežienky takmer zbláznili. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 128 – 130.

TÚRY KOPČOVÁ, Jana: Listowwwanie. Posledný článok (Hlúpy Jano v sieti). In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 41.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.