Peter Stoličný photo 1

Peter Stoličný

19. 3. 1945
Beharovce
Žáner:
esej, odborná literatúra, pre deti a mládež, scenáristika

Životopis autora

Peter STOLIČNÝ v r. 1968 absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Katedre alternatívneho divadla Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. R. 1968 – 70 pôsobil ako režisér v Št. bábkovom divadle, 1970 – 73 dramaturg Hlavnej redakcie pre deti a mládež Čs. televízie, 1973 – 75 vedúci súboru Slniečko pri Ústrednom dome pionierov a mládeže K. Gottwalda, 1975 – 80 a 1983 – 85 scenárista v slobodnom povolaní, medzitým 1980 – 83 dramaturg spevohry Novej scény, 1985 – 86 Hlavnej redakcie zábavných programov Čs. televízie, 1987 – 90 Vojenského umeleckého súboru v Bratislave, potom spisovateľ v slobodnom povolaní, 1993 sa presídlil do Českej republiky, kde sa usadil v Ostopoviciach pri Brne, pracoval ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity, súčasne prednášal na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, 1977 – 2001 a od 2004 bol šéfredaktorom regionálnej televízie a redaktorom krajanského časopisu Slov. listy, od 2000 doc. na Univerzite T. Baťu v Zlíne, od 2004 na súkromnej Vysokej škole hotelovej v Prahe. Tu založil Katedru mediálnej komunikácie a prednáša tu marketingovú komunikáciu, reklamu a Public relations. Vo svojej rozsiahlej scenáristickej (prevažne pre televíziu) i literarnej tvorbe sa zameral najmä na mladého a detského divaka, resp. čitateľa. Autor scenárov filmových rozprávok Marcelka (1972) a Hra o Maruške (1983), televíznych filmov a inscenácií pre deti a mládež Známky z Indie (1973), Zlodej známok, Haló, tu Jakub (obe 1979) a komédie Dobríčko (1986), bábkových seriálov O prasiatku Kvičkovi (1974 – 77) a Din a Dan (1976), rozprávkových seriálov Krajina Haliganda (1979), Rozprávky zo skrinky (1984) a Chlap v dome (1985). Scenáristicky spolupracoval pri vzniku televíznych muzikálov pre deti Medvedí deň Maťa Mateja (1976), Labula (1982, premiéru mal v divadelnej verzii už r. 1974 na Novej scéne), Deň je krátky (1984), Polepetko (1985, jeho zvuková verzia vyšla r. 1987 na gramafónovej platni), Stratená pesnička (s B. Wallnerovou, 1987) a filmového muzikálu Guľôčky (1981). Napísal komediálne ladené televízne hry Plná náruč vzduchu (1984), Kométa a Vynález (obe 1985), autorsky a scenáristicky spolupracoval na viacerých častiach televízneho seriálu mikrokomédií Bakalári. Pre Čs. rozhlas pripravil 10-dielne pásmo o slov. detských muzikáloch (1988). Staršej mládeži adresoval príručku Mladý dramatik (1980), ale aj knihu noviel Dve záhady (1987) so sci-fi príbehmi (Záhada hlavolamu a Záhada ostrova Krčaku) ako aj ďalšie poviedky v zbierke Šimpanzi zo siedmej C (1990) a prózu Tarzan v Atlantíde (1993). Pre mladšie deti napísal knižky Rozprávanie o dopravných značkách (1985) a Rozprávky o dopravných značkách (1987), autor rozpravkovej knihy Hloupý Honza v síti (2002). Viacero poviedok, rozprávok i populárno-náučnych článkov publikoval v detských časopisoch (Ohník, Včielka, Zornička a i.).