Peter Štrelinger

20. 4. 1946
Martin
Žáner:
dráma, literárna veda, próza, publicistika

Výberová bibliografia

VANOVIČ, Július: Už tridsať rokov...(Úryvok z 2. dielu Antimemmoáre). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXXVIII.), 2019, č. 3, s. 3.

KERNÝ, Dušan: Pamäť a Clementisova čapica (Letmé oneskorené dotyky s Laluhom, Štrelingerom, Moravčíkom a Kunderom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 1 – 5.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

ČERVEŇ, Ivan: Jankove lásky (P. Štrelinger – T. Winkler: Kto proti osudu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 224 – 230.

JURÍK, Ľuboš: Peter Štrelinger: Zlatá voda a Peter Štrelinger: Salakúzy. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 121 – 124.

ŠAH: Peter Štrelinger – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 157 – 158.

MÜLLEROVÁ, Svetla – ŠTRELINGER, Peter: Litera scripta manet – napísané zostáva! (Rozhovor so spisovateľom a novinárom Petrom Štrelingerom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 55 –  61.

BUBNÁŠOVÁ, Eva – MRÁZ, Peter: Pohľad za oponu (P. Branko, J. Kačala, J. Vanovič, P. Štrelinger). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 20 – 21.

KUBIŠOVÁ, Hedviga: "Čo je väčšie a statočnejšie, ako čeliť osudu?" Peter Štrelinger – Tomáš Winkler: Kto proti osudu. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 11.

Autor neuved. – ŠTRELINGER, Peter: Vydavateľstvo NEBOJSA (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

BÁBIK, Ján: Z posledných chvíľ života (Peter Štrelinger: Láska a smrť). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 4.

ŠAH: Peter Štrelinger. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 156.

REZNÍK, Jaroslav: Čitateľ bude nadŕžať zázraku života. Peter Štrelinger: Spätný Prometeus. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 121 – 122.