Peter Štrelinger

20. 4. 1946
Martin
Žáner:
dráma, literárna veda, próza, publicistika

Životopis autora

Peter ŠTRELINGER v r. 1961 – 64 študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku, 1964 – 68 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte  v Banskej Bystrici. Po štúdiách krátko učil na základnej škole v Lokci, 1969 – 76 odborný pracovník Matice slov. v Martine, 1976 – 89 literárneho oddelenia Zväzu slov. spisovateľov v Bratislave, 1990 – 93 redaktor v matičných Slov. národných novinách, 1994 – 96 v denníku Slov. republika, 1996 – 98 v Literike, 1998 – 99 v Literárnom týždenníku, od 2000 v bratislavskom Večerníku, potom v slobodnom povolaní. Začal drobnou literárnou publicistikou v Matičnom čítaní, Nedeľnej Pravde, Novom slove, Slovenke, Slov. pohľadoch, Romboide, literárnohistorickými článkami v príležitostných a tematických zborníkoch, neskôr upriamoval svoj záujem na literárnu biografistiku. Spolu s T. Winklerom (jeho meno z politických dôvodov nebolo uvedené) vydal biografické miniatúry Kto proti osudu 1 – 2 (1976 a 1978), samostatne biografickú novelu o Martinovi Kukučínovi Láska a smrť (1980), ďalej humoristicko-satiricky ladené poviedky Od rána bláznivý deň (1978) a novely Zbožňujem svojho šéfa (1986), román Salakúzy (1988), poviedky Psia demokracia (1994). Okrem toho je autorom divadelnej hry Spolok drobnochovateľov (1984) a televíznych hier List žene, Doktor Bencúr a Akcia D. Životopisná próza o P. O. Hviezdoslavovi Spútaný Prometeus vyšla r. 1999. Výsledkom jeho novinárskej tvorby sú knihy reportáží V centre Bermudského trojuholníka (1995) a Spravodlivý medzi národmi (1999).