Peter Šulej photo 2

Peter Šulej

9. 8. 1967
Banská Bystrica
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

HOSTOVÁ, Ivana: O vlne. O zlatej. O poézii. O Slovenskej. (Peter Šulej: Rotácie). In: Vlna, roč. XXIII, 2021, č. 87, s. 86.

MÁLKOVÁ, Iva: Předčasná recenze. (Peter Šulej: Rotácie). Recenzia. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 170 – 173.

HAUGOVÁ, Mila: Rotujúvi labyrint. Komentované čítanie básnickej zbierky. (Peter Šulej: Rotácie). Recenzia. In: Vlna, roč. XXII, č. 85, s. 126 – 127.

KOPECKÁ, Eva: Litera fest sa v lepších časoch vyfarbil. In: Rozum, roč. II, 2020, č. 9, s. 66 – 71.

MAJEREK, Rafał: Textové hry a angažovaná reflexia (Peter Šulej: Fytopaleontológia. Príbehy prvých koncov sveta). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 124 – 127.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

JÍLEK, Peter F. 'Ria: Kritický rub(r)ikon. Posledný mohykán postmoderny (Peter Šulej: Fytopaleontológia). In: Rozum, roč. II, máj 2020, č. 5, s. 42 – 43.

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Pri výberre finalistov sa aj hádali. Anasoft litera pozná desiatku nominovaných kníh. In: Sme, roč.28, 13. 2. 2020, č. 36, s. 12.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

RÁCOVÁ, Veronika – ŠULEJ, Peter: "Sme spoločnosť, ktorá má problém s identitou". Rozhovor s Petrom Šulejom. In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 281 – 287.

ŠAH: Peter Šulej – 50 (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 319.

JUROVSKÁ, Michaela: Peter Šulej: Spolu. In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 19.

KARPINSKÝ, Peter: Koktail mnohochutí. Peter Šulej: Spolu (Recenzie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 111 – 114.

MÁLKOVÁ, Iva: Nódy – kódy. Peter Šulej: Nódy. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 3, s. 70 – 72.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 2, 5.

KASARDA, Martin: Intímne, realistické, experimentálne, slovenské. Predstavujeme finalistov literárnej ceny Anasoft litera, ktorí sa predstavia čitateľom na konci apríla. In: Sme, roč. 24, 24. 3. 2015, č. 70, príloha O knihách, s. XII.

TOMKULIAKOVÁ, Eva: Sme to my? (Peter Šulej: Nódy). In: Knižná revue, roč. XXV, 17. 6. 2015, č. 12, s. 6.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Ozveny predchádzajúcich. (Kniha týždňa). Pravda, roč. XXV, 13. 6. – 14. 6. 2015, č. 135, s. 32.

MARKOVIČ, Pavol: Poetologické a textotvorné stratégie v súčasnej slovenskej poézii (tri súčasné básnické knihy: M. Habaj, P. Šulej, P. Macsovszky). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 100 – 104.

MARKOVIČ, Pavol: Subjekt ako svedok noosféry. Peter Šulej: Nódy. In: Vertigo, 3, 2015, s. 37 – 38.

ŠAFRANOVÁ, Lenka – ŠULEJ, Peter: Krátky rozhovor Lenky Šafranovej s básnikom a kultúrnym manažérom Petrom Šulejom. In: Vertigo, 4, 2015, s. 2 – 4.

ŠULEJ, Peter – HABAJ, Michal: Tak trochu Parnas a tak trochu pulp. Peter Šulej a Michal Habaj. Z debaty dvoch básnikov. In: Pravda, roč. XXV, 7. – 8. 3. 2015, č. 55, s. 34 – 35.

ŽELINSKÝ, Dominik: Začiatok nového obdobia? Peter Šulej: Nódy. (Recenzie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 66 – 69.

HOSTOVÁ, Ivana: Deus est machina. Generator x_2: Nové kódexy. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 68 – 70.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XII.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VI.

TURAN, Andrijan: Sedem viet o siedmich knihách (Peter Šulej / Koniec modrého obdobia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 2, s. 126 – 127.

PECHOVÁ, Alexnadra: Lyrika na pondelok (Peter Šulej: Prvá trilógia). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 28. 9. 2011, č. 20, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Peter Šulej: História. In: Knižná revue, roč. XIX, 16. 9. 2009, č. 19, s. 1.

ŽUCHA, I.: Námet na myslenie (Peter Šulej: Koniec modrého obdobia). In: Slovo, 11, 2009, č. 11.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PROKEŠOVÁ, Viera: Vždy na začiatku čítania. Peter Šulej: Koniec modrého obdobia (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

GÁLIS, V.: Peter Šulej. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

BELKOVÁ, Zuzana – ŠULEJ, Peter: Surfovať na Havaji bolo vždy mojím snom. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 10. 7. 2002, č. 14 – 15, s. 12.

VLNKA, Jaroslav: Romantik – (a) – (v) – reality show (Peter Šulej: Návrat veľkého romantika). In: Knižná revue, roč. XII, 17. 4. 2002, č. 8, s. 5.

MACSOVSZKY, P.: Konzumné básne – výdobytky retro-modernizmu (Peter Šulej: Návrat veľkého romantika). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 10.

MALÍČEK, J.: Vzbudzovanie paranoje (Peter Šulej: Elektronik café). In: Romboid, 37, 2002, č. 1.

PÁCALOVÁ, J.: Keď piano stretne computer (Peter Šulej: Návrat veľkého romantika). In: Romboid, 37, 2002, č. 10.

SOUČKOVÁ, M.: Enter – delete (Peter Šulej: Elektronik café). In: Romboid, 37, 2002, č. 1.

MATEJOV, Radoslav: Dobré café (Peter Šulej: Elektronik café). In: Knižná revue, roč. XI, 3. 10. 2001, č. 20, s. 5.

VLNKA, J.: Virtuálne tkanivo a estetika technológií (Peter Šulej: Elektronik café). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 36.

MIKULA, V.: 5 x 5 a iné kritiky. Levice: L. C. A. 2000.

MICHALKA, Pavol: Dáte sa naprogramovať? (Peter Šulej: Pop). In: Knižná revue, IX, 14. 9. 1999, č. 19, s. 5.

STANO, D.: Svet POP-u (Peter Šulej: Pop). In: Dotyty, 11, 1999, č. 6 – 7.

ŠIMKO, J.: Popsein (Peter Šulej: Pop). In: OS, 1999, č. 2.

ZELINSKÝ, M.: Čtenářský deník kyberpankového panice (Peter Šulej: Pop). In: Romboid, 34, 1999, č. 4.

HATALA, M.: Kult prerušenej komunikácie (Peter Šulej: Kult). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 12.

MATEJOV, Radoslav: Softwarová lyrika. Peter Šulej: Kult. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 112 – 113.

BOKNÍKOVÁ, A.: Zbierka urobená s nápadom, no a čo? (Peter Šulej: Kult). In: Dotyky, 8, 1996, č. 9 – 10.

DAROVEC, P.: Básnické inžinierstvo (Peter Šulej: Kult). In: Dotyky, 8, 1996, č. 9 – 10.

CHROBÁKOVÁ, S.: Poézia ako vírus? (Peter Šulej: Kult). In: Dotyky, 8, 1996, č. 9 – 10.

KASARDA, M.: Niektoré systémy sú živé (Peter Šulej: Kult). In: Dotyky, 8, 1996, č. 9 – 10.

MACSOVSZKY, P.: Cross-over alebo fantasy (Peter Šulej: Misia). In: Romboid, 31, 1996, č. 3.

MACSOVSZKY, P.: Transfuturizmy (Peter Šulej: Kult). In: Dotyky, 8, 1996, č. 9 – 10.

MACSOVSZKY, P.: Ďalší exit poézie? (Peter Šulej: Porno). In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 6.