Peter Sýkora

3. 10. 1956
Prešov
Žáner:
odborná literatúra, próza
Peter SÝKORA v r. 1972 – 76 študoval na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave, 1976 – 81 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1981 – 89 pracovník Ústavu molekulárnej  a nukleárnej biológie UK v Bratislave, 1989 vedecký pracovník na Glasgow University, 1990 na University of Massachusetts, 1991 – 93 vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1994 – 95 na Emory University v Atlante, od 1996 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa problematike metafyziky, Aristotelovej filozofie, filozofickej a sociálnej… Čítať ďalej