Peter Valček photo 3

Peter Valček

8. 3. 1955
Bratislava
—  5. 1. 2019

Ocenenia

1980 – Cena Nového slova za literárnovednú rozpravu Esej Alexandra Matušku

1985 – 1. cena Slovenského literárneho fondu za rukopis novely Levy benátske

1996 – 2. cena v súťaži Poviedka 1996 za poviedku Perlorodka

1998 – Cena Spolku slovenských spisovateľov za novelu Savojský kríž

1998 – 2. cena v súťaži Esej 1998 za esej Storočné vody