Peter Valček photo 3

Peter Valček

8. 3. 1955
Bratislava
—  5. 1. 2019
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

HALLON, Ľubor: Za Petrom Valčekom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 133 – 138.

POLÁK, Emil: Odišiel Peter Valček. In: www.noveslovo.sk, 10. 1. 2019.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 31.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Peter Valček: Slovník literárnej teórie. In: Knižná revue, roč. XVI, 22. 11. 2006, č. 24, s. 4.

SUBALLYOVÁ, Ľubica – VALČEK, Peter: Literatúra a multimediálny čas (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, Spravodajca 1/2006, s. III.

MOYŠOVÁ, Stanislava: "Novinka" po dlhom čase. Peter Valček: Slovník literárnej teórie A – J. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 115.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava – Martin 2001.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

GAJDOŠ, Martin: Večný život eseje. Peter Valček: Osudy eseje. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 105 – 106.

ŠIKULA, Bystrík: Podoby intelektuála v husej koži / Bohuš Bodacz: Intelektuál v príbehu, príbeh v intelektuálovi. In: Generačné portréty I. Bratislava 1997.

BODACZ, Bohuš: Intelektuál v príbehu, príbeh v intelektuálovi. (Generačné portréty VI). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 90 – 93.

ŠIKULA, Bystrík: Podoby intelektuála v husej koži. (Generačné portréty VI). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 81 – 90.