Peter Víťazoslav Rovnianek

27. 6. 1867
Dolný Hričov
—  16. 11. 1933
Hornitos (CA, USA)
Pseudonym:
Rovinov
Žáner:
editorská činnosť, publicistika, literatúra faktu

Životopis autora

R. 1978 – 86 študoval na gymnáziách v Žiline, Jaszberenyi a v Nitre, potom sa zapísal na teológiu v Budapešti, 1887 bol pre otvorené prejavy slov. národného povedomia zo štúdia vylúčený, 1888 sa vysťahoval do USA, kde dokončil teológiu v seminári v Clevelande (nebol vysvätený). Na radu viacerých slov. dejateľov v USA sa venoval novinárskej, organizátorskej a národno-kultúrnej činnosti: od r. 1889 bol redaktorom Amerikánsko-slov. novín v Pittsburghu, ktoré jeho zásluhou vychádzali v spisovnej slovenčine, 1907 spoluzakladateľom Slov. ligy v Amerike, ako podnikateľ vlastnil viacero podnikov a peňažných ústavov. V početných článkoch, publikovaných najmä v ním redigovaných novinách a kalendároch v USA, vyzdvihoval slov. a slovanskú spolupatričnosť. Napísal ucelený portrét o J. M. Hurbanovi (1890), politicko-publicistické práce Kto sú Slováci? (1893), Politický katechizmus (1897), memoárové dielo Zápisky za živa pochovaného (1924).  Pravidelne podporoval krajanskú vydavateľskú činnosť, vydal prvý slov. kalendár v USA Americký Slovák (1890), Mamatejov slovník Dobrý praktický tlumač (1904) a bol iniciátorom prvej učebnice slovenčiny v angličtine pre deti amerických krajanov.