Peter Zajac photo 2

Peter Zajac

3. 2. 1946
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, pre deti a mládež, publicistika, iné

Výberová bibliografia

ŠEDIVÝ, Róbert – ZAJAC, Peter: Literatúra je ako naježená mačka (Rozhovor). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 2, s. 213 – 225.

KAZALARSKA, Zornitza – ZAJAC, Peter: Na prahu prachu (Rozhovor o lyrickom minimalizme). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 2, s. 140 – 152.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

MARKOVIČ, Pavol: Tureček, Dalibor – Zajac, Peter a kol. Český a slovenský literární klasicismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Recenzia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 407 – 410.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299, 309, 310.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

TEPLAN, Dušan – ZAJAC, Peter: "Toto bol môj životný rajón..." Rozhovor s profesorom Petrom Zajacom (II. diel). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 195 – 205.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metodologické inšpirácie v aktuálnom literárnovednom výskume (alebo O zmene literárnohistorickej paradigmy). (Kolektívna monografia Konfigurácie slovenského realizmu. Symbolicko-pulzačný model kultúrneho javu). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 156 – 168.

VILČEKOVÁ, Katarína: Zajac, Peter (ed.): Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. (Recenzia). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 319 – 327.

-KZ-: Náklad k sedemdesiatke. In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 2.

ŠAH: Peter Zajac – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 157.

-kz-: Presahy (v bratislavskom kníhkupectve Artforum predstavili publikáciu Český a slovenský literární parnasismus). In: Knižná revue, roč. XXV, 7. 10. 2015, č. 20, s. 3.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 34.

ŠTRBA, Pavol – ZAJAC, Peter: Zapíše sa do dejín Nemecka. Desať rokov Angely Merkelovej. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 23. 11. 2015, č. 270, s. 12 – 13.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

ZAJAC, Peter – HRÚZ, Pavel: Korešpondencia. In: RAK, roč. XIV, 2009, č. 4, s. 49 – 50.

ŠAH: Peter Zajac – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 157 – 158.

CHMELÁR, Eduard: Hľadanie sekulárnej etiky (Fedor Gál – Peter Zajac: 1 + 1). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 5.

Autor neuved.: Podnetné reflexie o pretváraní myslenia (Peter Zajac: Krajina bez sna). In: Knižná revue, 12. 5. 2004, č. 10, s. 11.

SLÁDEK, Ondřej: O literatuře jako o řádu z chaosu aneb několik poznámek ke knize Petra Zajace: Pulzovanie literatúry: Tvorivosť literatúry II. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 5, s. 409 – 417.

ŠAH: Peter Zajac. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 157 – 158.