Petra Nagyová Džerengová photo 1

Petra Nagyová Džerengová

3. 3. 1972
Košice
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Detstvo a dospievanie v žánrových, tematických a hodnotových variáciách (Pohľady do pôvodnej prózy 2018. 1. časť). In: BIBIANA, roč. XXVI, 2019, č. 2, s. 4 – 5.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 110.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 27.

FULMEKOVÁ, Denisa: Stĺpček Denisy Fulmekovej (Ženský román. Chcem len tvoje dobro). In: Knižná revue, roč. XXIV, 2. 4. 2014, č. 7, s. 19.

-rm-: K narodeninám (V Artotéke prezentácia knihy Chcem len tvoje dobro). In: Knižná revue, roč. XXIV, 19. 3. 2014, č. 6, s. 3.

TÚRY KOPČOVÁ, Jana – NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, Petra: Verím v silu kníh (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 13. 11. 2013, č. 23, s. 22 – 23.

BELKOVÁ, Zuzana: Petra Nagyová Džerengová: Klára a iglu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 13. 11. 2013, č. 23, s. 6 – 7.

-rm-: Ženy v akcii (Petera Nagyvoá Džerengová: Ide o život; Ivana Havranová: Rozvedené). In: Knižná revue, roč. XXIII,  26. 6. 2013, č. 13, s. 3.

KOPČOVÁ, Jana Túry: Petra Nagyová Džerengová: Ide o život (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 4.

-rm-: Ide o život. In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 2.

Autor neuved.: Klára je na svete  (Petra Nagyová Džeregová: Klára a mátohy). In: Knižná revue, roč. XXII, 7. 3. 2012, č. 5, s. 2.

BÍZIKOVÁ, Margita: Veľké dejiny a veľké sklamania (Petra Nagyová-Džerengová: Ženy nášho rodu). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ŤAPAJOVÁ, Elena – NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra: Ženský uhol pohľadu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, s. 12.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Boľave tajomstvo (Petra Nagyová-Džerengová: Chcem len tvoje dobro). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 5.