Petra Nagyová Džerengová photo 1

Petra Nagyová Džerengová

3. 3. 1972
Košice
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Detstvo a dospievanie v žánrových, tematických a hodnotových variáciách (Pohľady do pôvodnej prózy 2018. 1. časť). In: BIBIANA, roč. XXVI, 2019, č. 2, s. 4 – 5.

TOMAŠOVIČ, Pavol: Neprestať myslieť a počúvať. Reflexia o knihe Margaréta biela. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 19. 6. 2019, č. 23 – 24, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 110.

BÍZIKOVÁ, Margita: Veľké dejiny a veľké sklamania (Petra Nagyová-Džerengová: Ženy nášho rodu). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ŤAPAJOVÁ, Elena – NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra: Ženský uhol pohľadu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, s. 12.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Boľave tajomstvo (Petra Nagyová-Džerengová: Chcem len tvoje dobro). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 5.