Radoslav Matejov

3. 9. 1974
Zlaté Moravce
Krajina:
Slovensko

Výberová bibliografia

MARČOK, Viliam: Dobrej poézie nie je nikdy dosť (Laco Novomeský: Poézia. Zost. J. Zmabor; Laco Novomeský: Básnické dielo. Zost. R. Matejov). In. Knižná revue, roč. XVI, 13. 9. 2006, č. 19, s. 3.

ŠKOTKA, Marian: Rado Matejov: Jednosmerný spánok. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 27. 6. 2001, č. 13,  s. 1.