Radoslav Passia

6. 3. 1977
Bardejov
Žáner:
literárna veda
Krajina:
Slovensko

Výberová bibliografia

BLAŽOVSKÝ, Ján: Čo znamená byť spisovateľom. In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. XXIV.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Hľadanie v jadre literárneho života. (19. 1. 2016)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/380408-hladanie-v-jadre-literarneho-zivota/

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Radoslav Passia, Ivana Taranenková (eds.): Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 144 – 145.

bj: Kolektív autorov: Hľadanie súčasnosti. (2. 4. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350425-kolektiv-autorov-hladanie-sucasnosti/