Radoslav Passia

6. 3. 1977
Bardejov
Žáner:
literárna veda, próza, iné
Krajina:
Slovensko

Výberová bibliografia

MRAVCOVÁ, Vladimíra: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 (z vedeckého života; seminár 7. 5. 2019). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 323 – 325.

BLAŽOVSKÝ, Ján: Čo znamená byť spisovateľom. In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. XXIV.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Hľadanie v jadre literárneho života. (19. 1. 2016)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/380408-hladanie-v-jadre-literarneho-zivota/

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Radoslav Passia, Ivana Taranenková (eds.): Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 144 – 145.

Autor neuved.: Leto s knihami. In: Knižná revue, roč. XXV, 12. 8. 2015, č. 16 – 17, s. 2.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 36.

Autor neuved.: Na publikácii Hľadanie súčasnosti sa podieľal kolektív... In: Knižná revue, roč. XXV, 22. 4. 2015, č. 8, s. 23.

ZITOVÁ, Katarína – PASSIA, Radoslav – TARANENKOVÁ, Ivana: Príbeh literatúry (Rozhovor o publikácii Hľadanie súčasnosti). In: Knižná revue, roč. XXV, 22. 4. 2015, č. 8, s. 22 – 23.

bj: Kolektív autorov: Hľadanie súčasnosti. (2. 4. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/350425-kolektiv-autorov-hladanie-sucasnosti/

-kz-: Anasoft litera fest. In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 4.