Radoslav Tomáš photo 1

Radoslav Tomáš

29. 12. 1982
Poprad
Žáner:
poézia, próza

Životopis autora

Radoslav TOMÁŠ sa narodil 29. decembra 1982 v Poprade, kde v rokoch 1994 až 1998 absolvoval gymnázium. Neskôr vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti žije a pôsobí ako mediálny analytik. Tomášove básnické prvotiny siahajú už do obdobia stredoškolských štúdií a jeho publikačné aktivity sú spojené s časopismi Dotyky, Slovo mladých, Literárne kroky a i. Jeho texty boli predstavené aj poslucháčom Slovenského rozhlasu. Je členom Spišského literárneho klubu.