Radovan Brenkus photo 1

Radovan Brenkus

30. 1. 1974
Bardejov
Žáner:
poézia, próza

Životopis autora

Radovan Brenkus vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Pôsobil ako pedagóg v Košiciach, neskôr odborný pracovník v Ústave experimentálnej fyziky SAV. Získal ocenenia v mnohých literárnych súťažiach. Debutoval básnickou zbierkou Pochod mŕtvych (1997), neskôr napísal knihy veršov Rekviem v prachu (2002), Romanca s bludičkou (2005) a Dym z ríše tieňov (2009). Je autorom zbierky poviedok Návraty pekla (2005). Venuje sa aj literárnej kritike a prekladá z poľštiny.Publikuje v časopisoch doma i v zahraničí, časť jeho tvorby bola preložená do angličtiny, poľštiny, ruštiny, ukrajinčiny a bulharčiny. Je redaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, pracuje vo vydavateľstve Pectus v Košiciach, ktoré založil roku 2006.