René Bílik

24. 5. 1960
Skalica
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Stručná charakteristika

Ako literárny vedec sa venuje teórii a dejinám slov. literatúry po r. 1945 a literatúre pre deti a mládež. Autor monografickej štúdie o literárnom vývine na Slovensku Industrializovaná literatúra 1945 – 1956 (1994), monografie o básnikovi Ľ. Feldekovi (2000), štúdie a publicistiky v knihe No a čo! (2001). Okrem toho bol spoluzostavovateľom antológie slov. poézie a prózy pre deti a mládež (Prísne nepovinné, 1999) a príručiek Čítame slovenskú literatúru II, III (1997 – 98). Svoj záujem o literatúru socialistického realizmu zavŕšil dielom Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2008). V tom istom roku vydal publikáciu Historický žáner v slovenskej próze (2008), o rok neskôr monografiu Interpretácia umeleckého textu (2009). V súčasnosti sa jeho záujem sústreďuje najmä na otázky novej poetiky.