René Bílik

24. 5. 1960
Skalica
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (René Bílik – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 159.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 309 – 310.

MRÁZ, Peter: Čítať s porozumením (René Bílik, Mária Beláková, Eva Chudíková, Radoslav Raffaj: Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania). In: Knižná revue, roč. XXII, 25. 1. 2012, č. 2, s. 7.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII – XXIX.

MRÁZ, Peter: Zážitkové generovanie zmyslu (René Bílik: Interpretácia umeleckého textu). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI, XXVIII.

NAHÁLKA, Peter: "Poetika" edície. Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (... a dielo), René Bílik: Ľubomír Feldek, Tomáš Horváth: Dušan Mitana. (Recenzie). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 1, s. 44 – 46.

MATEJOV, Radoslav: René Bílik: Ľubomír Feldek (Palce na puzle doby). In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 3.