René Bílik

24. 5. 1960
Skalica
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, próza, publicistika

Životopis autora

René BÍLIK v r. 1975 – 79 študoval na gymnáziu v Skalici, 1979 – 84 slovenčinu a občiansku nauku na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na Strednom odbornom učilišti v Pezinku, 1986 – 90 interný vedecký ašpirant a 1990 – 95 vedecký tajomník Ústavu slov. literaúury SAV v Bratislave, od 1995 zástupca primátora mesta Pezinok a od 1998 prednosta Okr. úradu v Pezinku. Ako literárny vedec sa venuje teórii a dejinám slov. literatúry po r. 1945 a literatúre pre deti a mladež. Autor monografickej štúdie o literárnom vývine na Slovensku Industrializovaná literatúra 1945 – 1956 (1994), monografie o básnikovi Ľ. Feldekovi (2000), štúdie a publicistiky v knihe No a čo! (2001). Okrem toho bol spoluzostavovateľom antológie slov. poézie a prózy pre deti a mladež (Prísne nepovinné, 1999) a príručiek Čítame slovenskú literatúru II, III (1997 – 98).