Richard Marsina

4. 5. 1923
Šahy
Žáner:
odborná literatúra

Výberová bibliografia

-tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

ŠAH: Richard Marsina – 95 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 152.

ŠAH: Richard Marsina – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 157 – 158.

ŠAH: Richard Marsina – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 158.

FERKO, Miloš: Pohľady za clonu vekov (Richard Marsina a kol.: Slovensko očami cudzincov). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 5.

BEŇO, Ján: RAK privázda k prameňom. Július Sopko: Kroniky stredovekého Slovenska. Ján Tibenský: Pocitvá obec budmerická. Richard Marsina: Legendy stredovekého Slovenska. Ján Tibenský: Pocitáv obec budmerická. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 118 – 122.

ŠAH: Richard Marsina – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 158.

BORČIN, Emil – MARSINA, Richard: Komplexný pohľad na minulosť Slovenska (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 16. 9. 1998, č. 19, s. 12.